Over ons

De vereniging

Wij zijn een soos voor (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of M.B.D. opgestart door ouders/familieleden in 1980 en officieel een vereniging sinds 28 december 1982. We houden elke vrijdagavond soos in Den Haag, waaraan zo’n kleine 35 leden per keer deelnemen. Het bestuur en de leiding van onze soos is in handen van vrijwilligers. Wij ontvangen een kleine subsidie van de gemeente Den Haag voor onkosten zoals: de huur van onze zaal en een gedeelte van onze activiteiten, echter is dit bij lange na niet toereikend.
Daarnaast staan we 1 keer per jaar op de rommelmarkt in het Zeeheldenkwartier en indien  het zich voordoet collecteren we, waarvan wij dan van de opbrengst de helft krijgen. Bij deze activiteiten proberen wij onze leden in te zetten, soms zelfstandig, soms met begeleiding. De overige activiteiten onkosten worden betaald uit de contributie opbrengst.
Onze vereniging heeft als doel mensen (vanaf 18 jaar) met bovenstaande problemen samen te brengen, sociale contacten te leggen en hun verdere ontwikkeling te bevorderen door middel van handvaardigheden, voorlichtings- en gespreksavonden.

 

 

 

’s Winters gaan we met onze leden op skivakantie. Ook dat is functioneel, sporten en sociale aanpassing in ons hotel staan dan hoog in het vaandel.
Eén keer in de twee weken organiseren wij een eetclub. De 3-gangen maaltijd kost € 2.50. Het doel dat wij nastreven is tweeledig. Wij vinden het belangrijk om onze leden te leren een volwaardige maaltijd klaar te maken voor een minimaal bedrag. Daarom helpen onze leden ook bij het voorbereiden van de maaltijd. Het met elkaar eten bevordert de sociale omgang.
Dit is in vogelvlucht een beeld van hetgeen door het jaar heen bij vereniging “De Vrijbuiters” wordt gedaan.
Daarnaast hebben wij als doel om onze leden, die dreigden te vereenzamen i.v.m. het ontbreken van sociale contacten, te stimuleren om ook buiten de soos om met elkaar af te spreken en leuke activiteiten samen te ondernemen. Zo zijn er al vriendengroepjes ontstaan en hebben we inmiddels een aantal (echt)paren die elkaar via onze vereniging leerden kennen. We hebben in de afgelopen 35 jaar al meerdere Vrijbuiters bruiloften gevierd en wie weet wat de toekomst ons brengt want we bestaan niet voor niets al zo lang. We voorzien in een behoefte en hopen nog vele jaren onze doelgroep te begeleiden naar hun eigen plekje in de maatschappij.